اطلاعات خرید محصول

زمان دقیق قرار گرفتن کالا در طرح شگفت انگیز مشخص نیست.

اطلاعات خرید محصول

آسودگی خاطر و رضایت مندی مشتریان همواره از الویت‏‌های مابوده است و ما در این راستا می‏‌کوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسائلی روبرو شوند که در چنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد